Het waarom van het Startpunt Geldzaken

Er zijn tal van veranderingen gaande die grote invloed hebben op de financiële situatie van particuliere huishoudens. Daardoor is het lastig om inzicht te krijgen:

  • Hoe de geldzaken ervoor staan
  • Welke financiële risico's worden gelopen
  • Hoe die financiële risico's kunnen worden beperkt
  • Hoe (financiële) doelen kunnen worden gerealiseerd

Het Startpunt Geldzaken helpt mensen op weg om hun persoonlijke geldzaken in balans te brengen en te houden, voor nu en in de toekomst.

De gebundelde kennis en ervaring van het Nibud, Vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP staan borg voor objectieve en onafhankelijke informatie.